המכללה האקדמית אחוה

ההרשמה לשנת הלימודים
תשע"ז - לקראת סיום!

ההרשמה לקראת סיום
לשנת הלימודים תשע"ז
במכללה האקדמית אחוה

תואר ראשון בחינוך ותעודת הוראה:
במגוון מסלולים הגיל הרך | מתמטיקה | חינוך מיוחד | אנגלית | מדעי הטבע |
לשון | ספרות | היסטוריה

תואר ראשון .B.A בפסיכולוגיה
מלגה בגובה שכר לימוד מלא בשנה א'

.B.Sc במדעי החיים
מלגות לבעלי נתוני כניסה מצוינים

.B.Sc במערכות מידע*
מלגה בגובה שכר לימוד מלא בשנה א'

* הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה